Lisa Burenius

 Jag tror på original. Det finns bara ett exemplar av mina målningar. Det gillar jag. 

 Ibland gör jag litografier och digitala tryck i begränsad upplaga. Det är också ok. 

Jag vet att konst behövs och min önskan är att fler skall ha möjlighet att kunna köpa den.

Välkomna till min shop.

Allt gott

Lisa BureniusI beleive in originales. There is only one of my paintings. I like that.

Sometimes I make lithographies and prints in a limited edition. That is also ok. 

I think art is very much needed and my wish is that more people can afford to buy it.

Welcome to my shop.

All the best